جراحی بای پس کلاسیک معده

جراحی بای پس کلاسیک معده

بای پس معده چگونه شما را به وزن ایده آل می رساند؟

این روش ترکیبی از اعمال محدود کننده و سوءجذبی می باشد. در این روش نه تنها حجم معده تا حد 15 تا 20 سی سی کاهش می یابد قسمتی از روده نیز از سیستم جذبی خارج شده و در نتیجه جذب غذا نیز کاهش می یابد. در این روش بیمار %90 تا %93 در عرض 24 ماه اضافه وزن را خود از دست می دهد و درمیان انواع روش های جراحی نامبرده شده با بیشترین میزان کاهش وزن و کمترین میزان عود (اضافه وزن مجدد) همراه است.

دلایل گرفتن استاندارد طلایی بای پس در جراحی های چاقی

  1. جراحی بای پس بیشترین میزان کاهش وزن اضافه بین اعمال جراحی چاقی را دارد.
  2. کمترین میزان بازگشت در دراز مدت (%1 تا %3).
  3. در افراد ریزه خوار و شیرینی خوار و کم تحرک بهتر از اسلیو و سایر روشها اثر میکند.
  4. در صورت بروز نشتی راحت تر و سریع تر از اسلیو قابل کنترل است.
  5. این عمل از نظر تکنیکی به سادگی قابل برگشت می باشد.
  6. جراحی بای پس کلاسیک معده