مبارزه با افتادگی پوست

مبارزه با افتادگی پوست

یکی از شایع ترین درخواست های مراجعین بعد از جراحی های چاقی جلوگیری و یا بر طرف کردن شل شدگی و افتادگی پوست بعد از جراحی است.

پس از جراحی چاقی و کاهش وزن طبیعتا با شلی پوست و احتمالا نیاز به جراحی های زیبایی خواهد بود اما لازم به ذکر است این موضوع وابستگی شدید به جنس پوست ، میزان اضافه وزن میزان ورزش و استفاده از دستگاههای تخصصی مطبی که خاص جلوگیری از افتادگی پوست است دارد به گونه ای که بسیاری از بیماران با رعایت کامل پروتکل های ارائه شده توسط کلینیک پس از یکسال و رسیدن به وزن ایده آل و ثبات وزنی نیاز به هیچ عمل زیبایی و پلاستیک پیدا نکرده اند.

با این حال در صورتی که افتادگی‌ها شدید باشند و با روش های غیر جراحی قابل کنترل نباشند درمان تنها جراحی زیبایی و پلاستیک خواهد بود.