چک لیست بیمار

اطلاعات شخصی
اطلاعات عمل جراحی
اطلاعات درباره ویروس کرونا
اطلاعات علائم بیماری
درصورت بروز هر یک از علائم زیر برای راهنمایی و ویزیت مجازی از طریق واتس آپ و تجویز نسخه مجازی به ما اطلاع دهید.
توضیح
با توجه به کمیاب بودن برخی داروها که بخصوص در مراحل اول بیماری به شدت موثر بوده و از تبدیل بیماری به نوع شدید و نیاز به بستری جلوگیری میکند لذا در همان ابتدا و شروع بیماری اطلاع دهید و در نظر داشته باشید که همچنان موثر ترین راه پیشگیری است.