باید های بعد از عمل

باید های بعد از عمل

توصیه های دارویی بعد از عمل

  1. برای بیماران یک درن در ناحیه سمت چپ برای تست نشتی تعبیه می شود که صبح بعد از عمل دارویی آبی رنگ به بیمار داده می شود و رنگ ترشحات چک می شود. این درن و کیسه دور آن به مدت 48 ساعت تا 5 روز بسته به میزان و رنگ ترشحات نگه داشته شده و سپس به صورت سرپایی در مطب کشیده می شود.
  2. امپرازول : به صورت کپسول می باشد و تا سه ماه بعد از عمل به صورت صبح و شب باید مصرف گردد.
  3. کپسول مولتی ویتامین مینرال : روزی یک عدد.
  4. قرص اورسوبیل: به صورت صبح و شب تا سه ماه بعد از عمل جهت جلوگیری از ایجاد سنگ صفراوی مصرف شود.
  5. قرص استامینوفن کدئین : هر 8 ساعت 1 عدد در صورت درد.
  6. آمپول هپارین: در BMI کمتر از 50 تا 5 روز و در BMI بیشتر از 50 تا 10 روز صبح و شب زیر جلدی تزریق شود.
  7. مصرف الکل تا 6 ماه پس از عمل به دلیل احتمال خونریزی معده مطلقا ممنوع می باشد.
  8. از یک ماه پس از عمل مصرف دارو برای بیماری های مختلف مانند افراد دیگر می باشد و مانعی ندارد.
  9. بارداری در یک سال اول توصیه نمی شود و حتما از روش های جلوگیری مناسب و مطمئن در طی این دوره استفاده نمایید .
  10. تا یک ماه پس از عمل فقط می توانید از میان داروهای مسکن استامینوفن کدئین یا به مقدار محدود شیاف دیکلوفناک طبق تجویز پزشک مصرف نمایید و پس از یک ماه مصرف مسکن های دیگر مانعی ندارد.

لازم به ذکر است که در هفته اول بعد از عمل قرص ها باید چند تکه شود و داخل ماست کم چرب مصرف شود ولی کپسول ها به صورت کامل بلعیده شود (کپسول به هیچ عنوان نبایست باز شود)