ویدیو جراحی SADI-S توسط دکتر پیمان علی بیگی در اتاق عمل

ویدیو جراحی SADI-S توسط دکتر پیمان علی بیگی در اتاق عمل

خلاصه ویدیو انجام عمل جراحی SADI-S توسط دکتر پیمان علی بیگی و محیط اتاق عمل جراحی