مصاحبه دکتر علی بیگی با برنامه دکتر سلام

مصاحبه دکتر علی بیگی با برنامه دکتر سلام

مصاحبه دکتر علی بیگی با برنامه دکتر سلام درباره جراحی چاقی و جراحی متابولیک (درمان دیابت) توسط جراحی لاپاراسکوپی و توضیح در مورد چاقی و درمان آن.