درمان برخی از بیماری ها با تحریک الکتریکی مغز

درمان برخی از بیماری ها با تحریک الکتریکی مغز

درمان پرخوری ، دیابت ، اختلالات عصبی و افسردگی و بهبود حافظه با تحریک الکتریکی مغز بدون نیاز به کوچکترین آسیب یا ایجاد درد و اذیت در بیمار