تغذیه مناسب در ماه رمضان

تغذیه مناسب در ماه رمضان

توضیح درباره تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان در برنامه دکتر سلام توسط دکتر علی بیگی. توضیح درباره تغذیه مناسب برای افراد بعد از انجام جراحی لاغری.